Service efter branchestandard

Medlemmer af Energibranchens Service Sammenslutning udfører service efter de branchestandarder der er vedtaget for de respektive teknologiområder og varmeformer, så du altid har sikkerhed for, at alle relevante dele i varmepumpe- eller kedelanlægget er målt og gennemgået. Efter et gennemført service får du en servicerapport, der dokumenterer, hvordan anlægget kører
[gap height=”30″] [section bgcolor=”#bcdcf2″ parallax=”true” padding=”30px 0″ border=”0px solid #ececec”] For varmepumper følges branchestandarden fra Varmepumpeordningen, VPO.
Service omfatter blandt andet:

 • Kontrolinspektion i henhold til At-bekendtgørelse 100 af 31/1/2007 og F-gas-forodning 517/2014
 • Alle relevante data vedrørende tryk er målt og vurderet
 • Filtre er kontrolleret og renset/udskiftet
 • Lækagekontrol udført (kun HFC)
 • Fejl og mangler efter tjekliste (under udarbejdelse)
[section bgcolor=”#bcdcf2″ parallax=”true” border=”0px solid #ececec”] For gaskedler følges Gasreglementet fra Sikkerhedsstyrelsen.
Service omfatter blandt andet:

 • Røggas- og CO-måling
 • Kontrol af afløb (kondenserende kedler)
 • Rensning og indregulering af gasbrænder
 • Fejl og mangler efter tjekliste (Gasreglement Bilag 16)
[section bgcolor=”#bcdcf2″ parallax=”true” border=”0px solid #ececec”] For oliekedler følges branchestandarden fra Oliebranchens Registreringsordning, OR.
Service omfatter blandt andet:

 • Kontrolmåling af sod i røggas
 • Røggas- og CO-måling
 • Kontrol/udskiftning af oliefilter, dyse og -slange
 • Rensning og indregulering af oliebrænder
 • Fejl og mangler efter tjekliste (OR-Servicerapport/branchestandard)

[/section]

Add a Comment

You must be logged in to post a comment