Bygherre

Få en kvalificeret funktionsafprøvning af din bygning

  • Når du bruger en uddannet funktionssagkyndig, sikres du, at funktionsafprøvningen af din bygning udføres af en kvalificeret person, samt at ydelsen tænkes ind fra start.

Hvorfor skal jeg anvende en funktionssagkyndig?

Funktionsafprøvning tænkes ind i processen 

  • Hvis du i dit udbudsprojekt beskriver, at du ønsker funktionsafprøvning udført af en person, der er registreret som funktionssagkyndig, sikres du, at ydelsen bliver tænkt ind i projektet fra start.

Gode samarbejdspartnere

  • Samarbejdspartnerne i et byggeprojekt kan have glæde af at stille gensidige krav til hinanden om, at man hver har mindst én fagmand med i teamet, som har gennemført Teknologisk Instituts uddannelse for funktionssagkyndige.
  • Det sikrer, at alle parter ved, hvad denne centrale ydelse går ud på, og hvordan den med fordel kan tænkes ind i projektet fra start og løbende undervejs i installationsarbejdet. Man opnår en øget motivation for at arbejde sammen om at få alle installationerne til at virke efter hensigten, da alle vil blive kontrolleret efter de samme retningslinjer ved byggeriets afsluttende funktionsafprøvning.

"En kvalificeret funktionssagkyndig har særlige kompetencer inden for funktionsafprøvning, hvilket er din garanti for kvalitetsikrede installationer"

Kvalificeret funktionsafprøvning

  • En funktionssagkyndig er specialist med en høj faglig viden, som er erhvervet gennem efteruddannelse og bestået kursus i funktionsafprøvning. Derfor kan du være sikker på, at funktionsafprøvningen udføres af en kvalificeret person, som du kan have tillid til.

Læs mere om ordningen her.

Find en funktionssagkyndig nær dig og bestil en kvalificeret funktionsafprøvning.