Kursus

Bliv uddannet som funktionssagkyndig bygningskonsulent

For at blive funktionssagkyndig  skal du gennemgå et kursus inden for enten parcelhuse eller store bygninger.

Målet med kurserne er:
  • at du kan udføre fagligt korrekte kontrolydelser, der lever op til gældende regler og praksisser på området.
  • at opkvalificere og professionalisere dine kompetencer, således at du tænker funktionsafprøvning i et tværfagligt perspektiv.
  • via lektioner, øvelser og praktiske opgaver at kvalificere et erfaringsgrundlag og en faglig dygtighed, som kan verificeres ved en afsluttende kvalifikationsprøve.
  • at blive certificeret og registreret som funktionssagkyndig .

Bliv uddannet som funktionssagkyndig bygningskonsulent i parcelhuse

Kurset kvalificerer dig som funktionssagkyndig  inden for alle dine fagområder på installationer i parcelhuse.


Målgruppe

Kurset er blandt andet for energikonsulenter, typehusfirmaer, entreprenører, VVS-installatører, el-installatører, ventilationsinstallatører, bygherrerådgivere, kommunale sagsbehandlere og bygherrer.

Relevant erfaring

Dimensionering, udførelse og/eller indregulering af parcelhusinstallationer og/eller energimærkning af små bygninger suppleret med relevante måletekniske kurser eller erfaringer.

Kursusprøve

Kvalifikationskurset for funktionsafprøvning af installationer i parcelhuse afsluttes med en bestået prøve.

Bliv uddannet som funktionssagkyndig bygningskonsulent i store bygninger

Kurset kvalificerer dig som funktionssagkyndig inden for alle dine fagområder på installationer i store bygninger.


Målgruppe

Kurset er blandt andet for VVS-installatører, el-installatører, ventilationsinstallatører, entreprenører, bygherrerådgivere, kommunale sagsbehandlere, bygherrer og driftspersonale.

Relevant erfaring

Dimensionering, udførelse og/eller indregulering af installationer og/eller bygningsautomation (CTS, mfl.) og/eller energimærkning af store bygninger suppleret med relevante måletekniske kurser eller erfaringer.

Kursusprøve

Kvalifikationskurset for funktionsafprøvning af installationer i store bygninger afsluttes med en bestået prøve, der viser, hvilke af registreringsordningens installationsområder, man har kvalificeret sig i:

  • Varme og varmefordelingsanlæg
  • Ventilationsanlæg
  • Belysnings- og solcelleanlæg
  • Køle- og varmepumpeanlæg
  • Elevatorer
  • Bygningsautomation