Energibranchens Service Sammenslutning

Energibranchens Service Sammenslutning (ESS) er en branchesammenslutning af virksomheder, der leverer professionel service og vedligehold af varmeanlæg. Det gælder varmepumper inkl. jordvarmeanlæg, luft/vand-varmepumper og de små luft/luft-anlæg til supplerende varme, samt små og store olie- og gasfyr i husholdning og industri.

[gap height=”20″] [section bgcolor=”#bcdcf2″ parallax=”true” padding=”30px 0″ border=”20px solid #ececec”]

  Sekretariat på Teknologisk Institut

  Sekretariatet ledes af senioringeniør Kristian Vielwerth
  [gap height=”10″] ESS-sekretariatet er et af de mange faglige sekretariatet der har til huse på Teknologisk Institut

  Se mere og find kontaktoplysninger til Kristian Vielwerth her

  [/section] [gap height=”20″] [gap height=”20″] [section bgcolor=”#bcdcf2″ parallax=”true” padding=”30px 0″ border=”20px solid #ececec”]

   Nye kræfter i bestyrelsen efter generalforsmalingen i juni 2019

   Christian Gulløv (formand), direktør, Electro Energy NY
   Elisabeth Weber (næstformand), oliefyrsmontør og formand for OR
   Per Langkilde, direktør, Gastech NY
   Erik Larsen, konsulent, Lygas (OK) NY
   Jacob Mortensen, servicechef, Solar NY
   Søren Rasmussen, indehaver, VVSøren
   Jens Christiansen, indehaver, Oliefyrservice
   Bjarne Andersen, indehaver, Tårs Olierfyrservice
   John Thorsø, indehaver, EnergiService Holbæk
   [gap height=”10″] Servicemarkedet er i vækst og omstillingen til nye teknologier og nye målsætninger
   for klima og miljø er i fuld gang. Betingelserne for installationernes drift og service fastlægges
   i nye standarder og den nye bestyrelse har sat sig i spidsen for udviklingen af markedet med
   uddannelsestilbud og kvalitetskontrol til medlemsvirksomhederne


   [/section] [gap height=”20″]

   Service udført af medlemmer af Energibranchens Service Sammenslutning bidrager til, at varmeanlæg i Danmark hver dag kan køre energieffektivt, med lavest mulige omkostninger og længst mulig levetid.
   [gap height=”10″] Baseret på massiv erfaring samt relevant faglig uddannelse og efteruddannelse leverer medlemmerne en høj og ensartet kvalitet af service, uanset hvilken type varmeanlæg der serviceres.
   [gap height=”30″] [section bgcolor=”#bcdcf2″ parallax=”true” padding=”30px 0″ border=”0px solid #ececec”]

    Mål

   • ESS arbejder for at fremme en høj kvalitet af service på varmeanlæggene, sådan at bygnings- og boligejere
    kan være trygge ved, at deres anlæg kører effektivt. Det kræver, at der for alle typer af varmeanlæg etableres eller
    fastholdes branchestandarder for at sikre professionel, ensartet og effektiv service.


    [gap height=”10″]
   • For varmepumper er der i dag ingen standarder, og her arbejder ESS for at få defineret selve serviceydelsen
    samt få etableret kvalitetskontrol og kvalitetssikring på området


    [gap height=”10″]
   • For oliekedler er der allerede i dag en branchestandard samt kvalitetskontrol, og for gas er kravene til service
    beskrevet i gasreglementet.


    [gap height=”10″]
   • ESS har fokus på at fremme målrettet efteruddannelse for alle medlemmer, sådan at de kan vedblive med at
    levere kvalitetsservice til en pris som almindelige parcelhusejere kan betale, uanset om man har et konventionelt
    kedelanlæg eller et nyt varmepumpeanlæg

   [/section] [gap height=”30″]

   Historie

   ESS blev dannet i 2018 som en videreførelse af OR-Energibranchen og med medlemsvirksomheder fra OSS – Olie- & gasbrænder Service Sammenslutningen – og fra det tidligere GSR – Gas Service Registreringen.
   I den forbindelse blev sammenslutningen også åben for virksomheder, der udfører service på varmepumper, bl.a. i forbindelse med det lovpligtige årlige eftersyn af mindre varmepumpeanlæg med en kølemiddelfyldning på over 1 kilo. Mange af medlemmerne af ESS servicerer i dag olie- og gaskedler uanset størrelse samt mindre varmepumpeanlæg.

   [gap height=”30″]

Add a Comment

You must be logged in to post a comment