Nyhedsbrev efterår 2020

[gap height=”10″] Hent hele nyhedsbrevet og læs artiklerne TRYK HER

Print det gerne ud, så dine kolleger også kan læse med. God fornøjelse!

[gap height=”10″]

Nyhedsbrevet i overskrifter:

Tre nye bekendtgørelser på vej

De to af bekendtgørelserne fastsætter vilkårene for tilskud til energibesparelser i virksomheder og tilskud til varmepumper på abonnement. Den tredje bekendtgørelse lægger op til cirka 30.000 kr. i tilskud, hvis ejerne af en almindeligt gennemsnits bolig ønsker at skifte olie-, gas- eller biokedlen ud med en varmepumpe.

[gap height=”10″]

OK får grønt lys til at overtage 107.000 gaskunder

Som led i købet af dele af Ørsted skulle SEAS-NVE sælge 107.000 gaskundeaftaler. De er nu solgt videre til OK.

[gap height=”10″]

Breve og reklamer i postkassen

Mange virksomheder bruger reklamer i dagligdagen, men hvad må man? Og hvad må man ikke? Jeg har her prøvet at samle noget information fra ”forbrugerombudsmanden .dk

[gap height=”10″]

******

Nyhedsbrev september 2020

[gap height=”10″] Hent hele nyhedsbrevet og læs artiklerne TRYK HER

Print det gerne ud, så dine kolleger også kan læse med. God fornøjelse!
[gap height=”10″]

Nyhedsbrevet i overskrifter:

Olieslanger

En ny mærkat fra OR er en billig forsikring mod forureningssager

[gap height=”10″]

Bøde for kørsel med overlæsset trailer

En sydvestjysk håndværker har fået en bøde på 11.000 kr. for at køre med en overlæsset trailer efter oprydning på arbejdspladsen, desuden skal han en tur i retten da han ikke var i besiddelse af det nødvendige trailer kørekort.

[gap height=”10″]

Gashybridvarmepumpe til ældre huse i et villakvarter i Værløse

En fortælling om, at gashybrid fylder lige så lidt som et almindeligt gasfyr

[gap height=”10″]

Solar skrotter leverancer af sorte løsninger og går den grønne vej i Danmark

Den børsnoterede sourcing- og servicevirksomhed Solar går forrest i den grønne omstilling. Som en direkte konsekvens af de anbefalinger regeringen er kommet med i sin klimahandlingsplan, tager Solar et stort strategisk skridt og dropper alle sorte brændsler i sit sortiment i Danmark. Varmepumper skal drive omstillingen sammen med innovative løsninger.

[gap height=”10″]

1. oktober holder ESS sekretariatet flyttedag

Bestyrelsen har valgt at hjemtage sekretariatsfunktionen pr. 1. oktober 2020. Herefter vil næstformand Elisabeth Weber, Varde Oliefyr Service have det daglige ansvar for sekretariatet.

[gap height=”10″]

*******

Ekstra

[gap height=”10″]

Advarsel

Sommerferietid er højtid for svindlere

Så banker sommerferien på døren, for nogle er det afslapning og ferie, men for svindlerne er
det højsæson, i håbet om at afløserne på kontoret ikke er så opmærksomme.

[gap height=”10″]

Se eksempel, som har ramt en ESS-medlemsvirksomhed

[gap height=”10″]

ESS ønsker jer alle en god sommer.
Elisabeth Weber

[gap height=”10″]

******

Dagsoden til generalforsamling 2020

[gap height=”10″]

Høringsperidoen forud for generalforsamling er slut og endelig dagsorden er klar

Dagsorden følger vedtægterne

Ifølge vedtægterne skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen meddeles senest 15 dage før generalforsamlingen. Der er ikke indkommet forslag til behandling, så dagsorden følger dermed de punkter der er givet i vedtægterne.

Brug din stemme til at få indflydelse på hvordan foreningen bedst varetager dine interesser og sikrer dig størst mulig andel i varmeservicemarkedet. 
[gap height=”10″] Du kan stadig nå at tilmelde dig, – KLIK HER.
[gap height=”10″] Se generalforsamlingens dagsorden, – KLIK HER
[gap height=”10″] Se gældende vedtægter, -KLIK HER
[gap height=”10″]

******

Nyhedsbrev sommer 2020

[gap height=”10″] Hent hele nyhedsbrevet og læs artiklerne TRYK HER

Print det gerne ud, så dine kolleger også kan læse med. God fornøjelse!
[gap height=”10″]

Nyhedsbrevet i overskrifter:

Lovkrav om bæredygtig biomasse del af klimahandlingsplan

Regeringen vil stille lovkrav til bæredygtig biomasse som et led i den første klimahandlingsplan. En stor del af Danmarks vedvarende energi kommer fra biomasse, som halm, træflis og træpiller. Det har bidraget til at udfase forbruget af kul og dermed til at reducere Danmarks CO2-udledninger. Men anvendes der ikke bæredygtig biomasse, kan den globale CO2-effekt forsvinde

[gap height=”10″]

Mange bøder for manglende CVR-nummer på varebiler

Det kan synes ude af proportioner, når der gives en bøde på 5.000 kr. i førstegangstilfælde for ikke at have forsynet en varebil med firmanavn og CVR-nummer, men sådan er reglerne, og de administreres benhårdt.
[gap height=”10″]

Nyt samarbejde skal hjælpe danske boligejere til klimavenlige valg

Danske villaer og parcelhuse står for 75 pct. af energiforbruget i de danske bygninger. Derfor har Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Finans Danmark indgået et nyt samarbejde for at gøre de danske boligejere opmærksomme på de økonomiske besparelser, de kan opnå ved at tage det klimavenlige valg og energioptimere deres boliger.
[gap height=”10″]

Energistyrelsen:

Biomasse til energi er i mange tilfælde en fordel for klimaet, når f.eks. restprodukter fra produktion af gavntræ erstatter fossile brændsler. Men dansk forbrug af biomasse kan i nogle tilfælde føre til global udledning af drivhusgasser, som ikke bogføres. Det viser rapporten ”Biomasseanalyse”, der er udarbejdet af Energistyrelsen.

[gap height=”10″]

SEAS-NVE sælger naturgas- og varmeservicekunder til OK

Konkurrencemyndighederne vurderer, at energi- og fibernetkoncernen SEAS-NVE kan opnå en dominerende position på gasmarkedet, hvis selskabet overtager Ørsteds naturgaskunder. Derfor sælger SEAS-NVE 107.000 naturgaskunder til energikoncernen OK. Der indgår yderligere 44.000 varmeservicekunder fra Ørsted i handlen

[gap height=”10″]

Faktaark:

Grøn Varme til forbrugervenlige priser
[gap height=”10″]

*******

Nyhedsbrev juni 2020

[gap height=”10″] Hent hele nyhedsbrevet og læs artiklerne TRYK HER

Print det gerne ud, så dine kolleger også kan læse med. God fornøjelse!
[gap height=”10″]

Nyhedsbrevet i overskrifter:

Kom to måneder for sent med et skattefradrag på 1.750.000 kr.

Har du glemt et skattefradrag, gælder der normalt ingen kære mor, hvis du opdager det for sent. Det gælder uanset beløbets størrelse. Det vil kræve en lovændring, hvis domstolenes benhårde praksis skal ændres.

[gap height=”10″]

Flere og flere betaler skat af fryns

Antallet af lønmodtagere, der betaler skat af frynsegoder i form af weekendophold, bonusrejser og den slags, er langsomt stigende, men den gennemsnitlige værdi af de skattepligtige goder flytter sig ikke meget..

[gap height=”10″]

Fradrag for virksomhedens udgifter

Du kan få fradrag for de udgifter, du har til at sikre din virksomheds indtægt. Udgifterne trækker du fra i din virksomheds årsregnskab. Du skal kunne dokumentere de udgifter, du trækker fra.

[gap height=”10″]

Moms ved tab på debitorer

Mange virksomheder arbejder i øjeblikket med deres debitorer i håb om at få deres tilgodehavender hjem. Det bedste er selvsagt, når det lykkes. Det næstbedste er at få moms- og skattefradrag for tabet, når det ikke lykkes.

[gap height=”10″]

*********

Indkaldelse til generalforsamling juni 2020

[gap height=”10″]

Der indkaldes hermed til generalforsamling for Energibranchens Service Sammenslutning, som igen i år vil finde sted på Fangel Kro ved Odense

Reserver dagen nu!

Hvis du har forslag til foreningen, som du gerne vil have behandlet på generalforsamlingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på ess-sek@teknologisk.dk. Vi skal have dine forslag senest 15 dage før generalforsamlingen.
[gap height=”10″] Gennem ESS har du indflydelse på udviklingen i servicemarkedet. Kom og hør formandens beretning af årets begivenheder og resultater.
[gap height=”10″] Brug din stemme til at få indflydelse på hvordan foreningen bedst varetager dine interesser og sikrer dig størst mulig andel i varmeservicemarkedet. 
[gap height=”10″] Tilmeld dig nu, – KLIK HER. Husk at tilmelde dig og sætte arrangementet i din kalender, så du ikke misser denne mulighed for at møde dine kolleger i branchen.
[gap height=”10″] Dagsorden følger vedtægterne og vil blive sendt ud en uge før generalforsamlingen.

Du kan læse vedtægterne her
[gap height=”10″]

**********

Nyhedsbrev maj 2020

[gap height=”10″] Hent hele nyhedsbrevet og læs artiklerne TRYK HER

Print det gerne ud, så dine kolleger også kan læse med. God fornøjelse!
[gap height=”10″]

Nyhedsbrevet i overskrifter:

Hvor blev kampen om energibesparelser af?

I mange år har vi kæmpet for at formidle oplysninger om energibesparelser, mindre olie-/gasforbrug, ind i de danske hjem. Men det er som om at energibesparelserne ikke betyder noget længere, bare boligejerne vil installere/investere i en varmepumpe.

[gap height=”10″]

Klimaskærm

Hvad er klimaskærmen egentlig for noget? Det er et ord som ofte bruges, men mange boligejere er måske ikke helt klar over, hvad det egentlig er for noget.

[gap height=”10″]

Gaspriserne faldt for både erhvervskunder og for husholdninger fra første halvår 2019 til andet halvår 2019

Den gennemsnitlige gaspris for erhverv og husholdninger fulgte udviklingen i gasspotprisen. Gasspotprisen faldt 0,62 kr./Nm3 fra første halvår 2019 til andet halvår 2019. Både husholdningerne og erhvervsforbrugerne oplevede et fald på gennemsnitligt henholdsvis 0,55 kr./Nm3 og 0,37 kr./Nm3.

[gap height=”10″]

Skattereglerne for biler på gule plader bliver ofte misforstået

Små varevogne og mindre kassebiler uden særindretninger kan være ganske problematiske for brugerne, hvis de tages med hjem, hvad de ofte gør. Og indregistrering på papegøjeplader er ikke noget værn mod firmabilbeskatning

[gap height=”10″]

*********

Nyhedsbrev april 2020

[gap height=”10″] Hent hele nyhedsbrevet og læs artiklerne TRYK HER

Print det gerne ud, så dine kolleger også kan læse med. God fornøjelse!
[gap height=”10″]

Nyhedsbrevet i overskrifter:

Installation af oliefyr

Mange kunder tror fejlagtigt at de ikke må installere et nyt oliefyr. Print eventuelt artiklen fra nyhedsbrevet ud giv den til dine kunder således at vi kan få denne vildfarelse af vejen.

[gap height=”10″]

Termostater fra Danfoss sendes på pension

Den digitale frekvens i Danfoss’ intelligente Link-termostater bliver sendt på pension. Det rammer kunderne, da det nye system ikke kan tale sammen med det fem år gamle system. Men det er en udvikling som både forbrugere og installatører må være bevidste om

[gap height=”10″]

Utilsigtet tab af F-gasser ved demontering af klimaanlæg og varmepumper

En norsk undersøgelse (Utredning av flourholdige gasser i Næringsbyg, marts 2018) konkluderer, at 84% af den installerede mængde F-gasser i stationære klimaanlæg ikke afleveres til destruktion. En del af forklaringen er muligvis, at køleservice-montører aftapper og genbruger F-gassen. Den konkrete andel er ukendt, men der er gennemført en interviewundersøgelse med kølemontører hvor ca. 50% svarer, at de genbruger kølemiddel.

[gap height=”10″]

Fra 1. januar 2020 skal alle bekendtgørelser følges

Siden gassikkerhedsreglerne trådte i kraft 21. april 2018, har der været en overgangsperiode, hvor gasreglementet fortsat kunne bruges, når der skulle arbejdes på gasinstallationer eller gasanlæg. Fra den 1. januar 2020 skal alle følge de bekendtgørelser, der knytter sig til gassikkerhedsloven, når der projekteres eller udføres arbejde på installationer eller anlæg.

[gap height=”10″]

******

Nyhedsbrev Ekstra: Ny Tankbekendtgørelse

[gap height=”10″] Hent hele nyhedsbrevet og læs artiklerne TRYK HER

Print det gerne ud, så dine kolleger også kan læse med. God fornøjelse!
[gap height=”10″]

Nyhedsbrevet i overskrifter:

NY TANKBEKENDTGØRELSE

Tankbekendtgørelsen er ved BEK nr. 1257 af 27/11/2019 blevet ajourført. Bekendtgørelse er offentliggjort 3. december 2019. Du kan se den fulde tekst i dette ekstra nyhedsbrev.
[gap height=”10″] Olietankbekendtgørelsen omhandler tanke og rør, som anvendes til mineralolieprodukter (fyringsolie, dieselolie, benzin m.m.).
[gap height=”10″] Bekendtgørelsen indeholder regler for små tanke (herunder villaolietanke), mellemstore tanke og store tanke.
[gap height=”10″] Bekendtgørelsen indeholder også regler rettet mod fabrikanterne, herunder hvordan der opnås typegodkendelse til produktion af tanke og rør, og bestemmelser om Prøvningsudvalget for Olietanke (PUFO), som udsteder typegodkendelserne og holder kontrol med produkterne

[gap height=”10″]

****************

Nyhedsbrev marts 2020

[gap height=”10″] Hent hele nyhedsbrevet og læs artiklerne TRYK HER

Print det gerne ud, så dine kolleger også kan læse med. God fornøjelse!
[gap height=”10″]

Nyhedsbrevet i overskrifter:

Installation af oliefyr

Mange kunder tror fejlagtigt at de ikke må installere et nyt oliefyr. Print eventuelt artiklen fra nyhedsbrevet ud giv den til dine kunder således at vi kan få denne vildfarelse af vejen.

[gap height=”10″]

Termostater fra Danfoss sendes på pension

Den digitale frekvens i Danfoss’ intelligente Link-termostater bliver sendt på pension. Det rammer kunderne, da det nye system ikke kan tale sammen med det fem år gamle system. Men det er en udvikling som både forbrugere og installatører må være bevidste om

[gap height=”10″]

Utilsigtet tab af F-gasser ved demontering af klimaanlæg og varmepumper

En norsk undersøgelse (Utredning av flourholdige gasser i Næringsbyg, marts 2018) konkluderer, at 84% af den installerede mængde F-gasser i stationære klimaanlæg ikke afleveres til destruktion. En del af forklaringen er muligvis, at køleservice-montører aftapper og genbruger F-gassen. Den konkrete andel er ukendt, men der er gennemført en interviewundersøgelse med kølemontører hvor ca. 50% svarer, at de genbruger kølemiddel.

[gap height=”10″]

Fra 1. januar 2020 skal alle bekendtgørelser følges

Siden gassikkerhedsreglerne trådte i kraft 21. april 2018, har der været en overgangsperiode, hvor gasreglementet fortsat kunne bruges, når der skulle arbejdes på gasinstallationer eller gasanlæg. Fra den 1. januar 2020 skal alle følge de bekendtgørelser, der knytter sig til gassikkerhedsloven, når der projekteres eller udføres arbejde på installationer eller anlæg.

[gap height=”10″]

Den nye kondenserende gaskedel Thermo Condens WTC-GW/GB B (2 til 32 kW) fra Weishaupt

Den nye kondenserende gaskedel, WTC-GW B, er enkel at betjene og kører effektivt. Med betjeningen via App, internettet eller direkte via kedlen er denne nye kedel et godt eksempel på, hvor enkelt det er at betjene og forstå avanceret teknik, og kedlen er samtidig energivenlig.

[gap height=”10″]

Teknologisk Institut tilbyder…

Der er fortsat mulighed for at opnå 15% rabat, hvis man er medlem af ESS. Det gælder fx også hvis man vil tage uddannelse med henblik på at blive godkendt som VE-installatør.

[gap height=”10″]

Uddrag af standardværdikatalog

[gap height=”10″]

Kursusplaner

Her har du et overblik over kursustilbud fra EUC-Syd-Tønder, Electro-Energy og Teknologisk Institut

[gap height=”10″]

********

Nyhedsbrev Velkommen 2020

[gap height=”10″] Hent hele nyhedsbrevet og læs artiklerne TRYK HER

Print det gerne ud, så dine kolleger også kan læse med. God fornøjelse!
[gap height=”10″]

Nyhedsbrevet i overskrifter:

Dyrt og ulovligt at glemme eftersyn af varmepumpen

Mange varmepumpeejere er ikke klar over, at det både er lovpligtigt og en god idé at få efterset varmepumpen hvert år.

[gap height=”10″]

Fejl-installerede varmepumper kan koste dyrt for forbrugeren og klimaet

Der sendes for meget CO² ud i atmosfæren på grund af fejl-installerede varmepumper

[gap height=”10″]

SMV’erne vil gerne klimaet, men mangler grønne redskaber

De små og mellemstore virksomheder støtter klimakampen, men de mangler viden om, hvad de selv kan gøre – og et marked der efterspørger de grønne løsninger. Det viser en ny medlemsundersøgelse fra SMVdanmark.

[gap height=”10″]

Kursusplaner

Her har du et overblik over kursustilbud fra EUC-Syd-Tønder, Electro-Energy og Teknologisk Institut

[gap height=”10″]

********

Nyhedsbrev Glædelig Jul 2019 og Godt Nytår 2020

[gap height=”10″]

Kære læsere og medlemmer af ESS

Nu nærmer julen sig endnu engang og umiddelbart efter følger nytåret.

Bestyrelsen og jeg vil benytte lejligheden til at ønske jer alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

Vi glæder os til, at se hvor de politiske vinde og vores tiltag, kommer til at bære os hen som branche.

[gap height=”10″] De bedste julehilsener fra hele bestyrelsen,
Christian Gullöv, formand.

[gap height=”10″] ******
[gap height=”10″]

Hent hele nyhedsbrevet og læs artiklerne TRYK HER

Print det gerne ud, så dine kolleger også kan læse med. God fornøjelse!

[gap height=”10″]

Nyhedsbrevet i overskrifter:

Nye kvalitetskrav til oliefyrserviceg

Ny kvalitetsordning skal sikre at eksisterende oliefyr lever op til nye og mere ambitiøse miljøkrav. Ordningen gælder indtil oliefyr skal udfases i takt med den grønne omstilling, Det sikrer at fyrene ikke bruger mere olie end nødvendigt, at de ikke går i stå i utide og at der ikke opstår oliespild. Læs hele pressemeddelelsen fra OR…

[gap height=”10″]

Ny standard for varmepumper skal sikre energieffektivitet

Danskerne køber elektriske varmepumper som aldrig før – og det er godt for den grønne omstilling. Desværre er det ikke alle installationer, der sikrer den forventede energieffektivitet. Derfor indfører Energistyrelsen nu en frivillig standard for varmepumpeinstallationer. Den skal hjælpe forbrugerne med at få det fulde udbytte af deres varmepumpe.

[gap height=”10″]

********

Nyhedsbrev December 2019

[gap height=”10″] Hent hele nyhedsbrevet og læs artiklerne TRYK HER

Print det gerne ud, så dine kolleger også kan læse med. God fornøjelse!
[gap height=”10″]

Nyhedsbrevet i overskrifter:

Æresmedlem af energibranchens Service Sammenslutning

ESS har udnævnt Arne Nielsen, Arne Nielsen Oliefyr og Gasteknik A/S til Æresmedlem af Energibranchens Service Sammenslutning

[gap height=”10″]

Vi brænder de træer, der skulle hente CO2 ud af atmosfæren

(Uddrag af artikel fra Videnskab.dk)
KOMMENTAR: Danmark brænder biomasse af som aldrig før. Officielt er det vedvarende energi, reelt bidrager det til mere CO2 i atmosfæren.

[gap height=”10″]

Skat på julegavekort

Gavekort er den mest populære firmajulegave, men det er desværre ikke alle typer af gavekort, der er skattefrie. Og modsat hvad de fleste tror, så er det faktisk noget, som skattemyndighederne bruger kræfter på at kontrollere

[gap height=”10″]

********

Nyhedsbrev Ekstraordinær generalforsamling november 2019

[gap height=”10″]

Ekstraordinær generalforsamling afholdt på Fangel Kro d. 5. november 2019

Sekretariatets leder, Kristian Vielwerth, fremlagde det oplæg til handlingsplan som ESS, med udgangspunkt i visionen om at være omdrejningspunkt for udvikling og kvalitetssikring af servicemarkedet, har opstillet for den fremtidige indsats. Den foreslåede nye kontingentstruktur blev vedtaget.

[gap height=”10″]

F1385089 ESS GRF X 2019 Referat

Bilagene til referatet kan ses ved at logge ind på medlemssiderne.

[gap height=”10″]

*******

Nyhedsbrev November 2019

[gap height=”10″] Hent hele nyhedsbrevet og læs artiklerne TRYK HER

Print det gerne ud, så dine kolleger også kan læse med. God fornøjelse!
[gap height=”10″]

Nyhedsbrevet i overskrifter:

Anmeldelse af nye, ændrede og nedtagne gasinstallationer

Fra 1. oktober 2019 skal alle nye gasinstallationer anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Det samme gælder nedtagning af gasinstallationer eller væsentlige ændringer af installationer.
Installationerne skal anmeldes, uanset om installationen er på naturgas, bygas, flaskegas, biogas eller brint og uanset hvor i landet installationen er.
Den, der sætter en gasinstallation i drift og indregulerer den, skal sikre, at anmeldelsen har fundet sted.

[gap height=”10″]

Energirenovering og klima

Videncenter Bolius har i samarbejde med Realdania udarbejdet og udgivet en publikation af undersøgelsen ”Danskerne i det byggede miljø”. Her er et uddrag af publikationen, kapitel 6: ”Energirenovering og klima”. I dette nyhedsbrev kan du læse et resumé, eller du kan vælge at se publikationen læses i sin helhed ved at følge dette link Bolius-om-Danskerne-i-det-byggede-miljoe.

[gap height=”10″]

Indeklimaets Temadag på Teknologisk Institut 7. november i Århus

Uanset om vi har med gør-det-selv eller med professionelle aktører at gøre, vil næsten enhver ændring i en bygning vise sig at have indflydelse på indeklimaet.

[gap height=”10″]

Videresend gerne nyhedsbrevene til dine medarbejdere og kollegaer

[gap height=”10″]

********

Nyhedsbrev Oktober 2019

[gap height=”10″] Hent hele nyhedsbrevet og læs artiklerne TRYK HER
Print det gerne ud, så dine kolleger også kan læse med. God fornøjelse!
[gap height=”10″]

Nyhedsbrevet i overskrifter:

Arne Nielsen Oliefyr & Gasteknik A/S har fejret 50 års jubilæum

Arne Nielsen kunne den 19. september 2019 fejre sit 50-års jubilæum i firmaet Arne Nielsen Oliefyr & Gasteknik A/S. Dagen blev markeret med en reception på Solvangsvej 13 i Herfølge på en skøn sensommer dag.

[gap height=”10″]

Branchestandard for regelmæssig oliefyrservice

Nu er den nye Branchestandard for regelmæssig oliefyrservice, udarbejdet af OR, offentliggjort. Jeg håber i alle tager godt imod branchestandarden som kan læses i sin fulde længde her.

[gap height=”10″]

Gasinstallationer skal nu meldes til Sikkerhedsstyrelsen

Fremover skal du som vvs-installatør give Sikkerhedsstyrelsen besked om nye og ændrede gasinstallationer.

[gap height=”10″]

BoligJob-fradrag – 2018 – fakta og statistik

Oversigt over anvendelsen af BoligJob-ordningen i 2018.

[gap height=”10″]

Udenlandske forskere kritiserer Danmarks klimaregnskab

Så længe Danmark ikke tæller afbrænding af træ med i sit klimaregnskab, snyder vi os grønnere, mener forskere.

[gap height=”10″]

****

Nyhedsbrev September 2019

[gap height=”10″] Hent hele nyhedsbrevet og læs artiklerne HER
Print det gerne ud, så dine kolleger også kan læse med. God fornøjelse!
[gap height=”10″]

Nyhedsbrevet i overskrifter:

Voldsom gaseksplosion i Helsingør

Der er stort set intet tilbage af den indiske restaurant Crown på Belvederevej i Helsingør, som sent søndag aften den 1. september blev ramt af en voldsom gaseksplosion og politiet betegner det da også som lidt af et mirakel, at ingen menneskeliv gik tabt i eksplosionen.

[gap height=”10″]

Sag om VVS-karteller ender med bøder

DOM: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort afslutningen af en sag om karteller i VVS-branchen. Sagen har kastet seks bøder til en samlet værdi af 1,75 millioner kroner af sig.

[gap height=”10″]

Testo Smart Probes trådløse følere: Nye og forbedrede versioner og flere sæt

Med de nye Testo Smart Probes sæt, bliver det endnu nemmere at udføre måleopgaver indenfor varme-, køle- og ventilationsbranchen. De små og kompakte følere betjenes nemt via din smartphone eller tablet – og tilmed med dansk app.

[gap height=”10″]

Registreringsafgift: Tag ikke et barn med i en mandskabsvogn

At medbringe et barn i en mandskabsvogn anses – uanset årsagen – for privat personbefordring, og det må en sådan bil ikke anvendes til. At gøre det betyder derfor, at afgiftsfritagelsen ryger, og det koster dyrt.
[gap height=”10″]

15% rabat på udvalgte kurser på Teknologisk Institut

ESS har helt ektraordinært opnået denne rabataftale, som i første omgang omfatter et antal kurser om installation og servicering af varmepumper. Du kan få rabat-koden i sekretariatet og se mere om kurserne HER

[gap height=”10″]

Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring m.fl. love

Folketinget har vedtaget et lovforslag om ændring af lov om arbejdsskadesikring m.fl., der skal sikre, at flere ulykker sket på arbejdet kan anerkendes som en arbejdsskade. Du kan læse lovteksten HER

[gap height=”10″]

*******

Nyhedsbrev August 2019

[gap height=”10″] Hent hele nyhedsbrevet og læs artiklerne her.
Print det gerne ud, så dine kolleger også kan læse med. God fornøjelse!
[gap height=”10″]

Nyhedsbrevet i overskrifter:

Utætte olieslanger – en hyppig årsag til skader ved olieudslip

Endnu en gang genoptrykker jeg Michael Mücke Jensens artikel fra vort tidligere medlemsblad Flammen. Desværre har mange virksomheder endnu ikke forstået, at selv om det ikke er et lovkrav, hvor vigtigt det er, at olieslangerne udskiftes regelmæssigt, er man uheldig og bliver en olieslange utæt efter et udført service, kan dette føre til endda meget dyre erstatningskrav fra bl.a. Olieforureningsforsikringen.
[gap height=”10″] Den europæiske organisation AFECOR har fastsat – tekniske levetid på 5 år for “Oil burner connctions hoses”, med reference til CEN / EN / ISO 6806. Denne tekst henholder Olieforureningsforsikringen sig til.
[gap height=”10″] Bemærk: Olieslanger er i dag påtrykt produktions år

[gap height=”10″]

Solar udvider varmepumpesortimentet med ny leverandør

En stigende efterspørgsel på varmepumper betyder, at Solar og Haier har indgået et nyt samarbejde. Solars kunder får dermed et større udvalg af kvalitetsprodukter inden for kategorierne luft/luft og luft/vand varmepumper

[gap height=”10″]

Ny ferielov: Få styr på indberetningen inden 1. september

Overgangsår, fratrædelsesdatoer, brutto- og nettoferiepenge. Der bliver nok at holde styr på, når der skal indberettes feriepenge efter den 1. september 2019. Her går vi nemlig ind i et overgangsår i forhold til den nye ferielov

[gap height=”10″]

Overgangsordning for gasreglementerne

Gasreglementerne kan stadig følges året ud, men så træder installationsbekendtgørelserne i kraft.
[gap height=”10″] I overgangsperioden for gasreglementerne til den nye gaslov, som udløber ved udgangen af 2019, vil det være op til den enkelte anmeldende installatør, om de eksisterende gasreglementer følges, eller om retningslinjerne i de nye installationsbekendtgørelser efterleves.

[gap height=”10″] ****

Nyhedsbrev Juni 2019

[gap height=”10″] Hent hele nyhedsbrevet og læs artiklerne her. Print det gerne ud, så dine kolleger også kan læse med. God fornøjelse!
[gap height=”10″]

Nyhedsbrevet i overskrifter:

Varmeservicedagen afholdt på Teknologisk Institut i maj

Der var stort engagement blandt deltagerne både i Århus og Tåstrup under Varmeservicedagene i maj. Deltagerne kom fra alle dele af branchen og dækkede serviceområder for både olie- og gaskedler samt varmepumper og hybridløsninger. Også uddannelsesstederne og de medvirkende værtsorganisationer stillede op. Udveksling af faglig viden skete både i salen og ved besøgene på de seks udstillingsstande. Flere af dagens temaer var målrettet ESS´s og OR’s medlemmer, så det kan undre, at ESS og OR-medlemmerne var relativt beskedent repræsenteret blandt deltagerne

Se eller gense alle indlæg fra Varmeservicedagen her

[gap height=”10″]

Skattefrie godtgørelser er arbejdsgiverens ansvar

Kære arbejdsgivere. Det kan koste jer kassen, hvis I ikke kontrollerer jeres medarbejderes køresedler og rejsebilag i tilstrækkelig grad. Ved I for øvrigt, hvordan I dokumenterer, at I har udført en sådan kontrol?

Reglerne om udbetaling af skattefrie kørepenge og diæter forudsætter, at arbejdsgiveren fører kontrol med de oplysninger, som medarbejderne på kørselsbilag og rejseafregninger afgiver til brug for udbetalingen. Sker dette ikke, bliver godtgørelserne skattepligtige med ofte mindst tre års tilbagevirkende kraft

[gap height=”10″]

Beregnings af rejsegodtgørelse (diæter)

Arbejdsgiveren kan vælge at udbetale skattefri rejsegodtgørelse til kost, logi og småfornødenheder, når du rejser i forbindelse med dit arbejde. Rejsen skal vare mindst 24 timer. Rejsegodtgørelse udbetales skattefrit efter standardsatser. Det kaldes også for diæter

[gap height=”10″]

Kæreselsgodtgørelse – skattepligtig og skattefri

En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejdere for erhvervsmæssig kørsel efter nogle faste satser.

[gap height=”10″]

Konsekvenser, når regnskabet indberettes for sent

En mindre overskridelse af fristen har ingen væsentlige konsekvenser. Ved større fristoverskridelser kan ledelsen pålægges bøder, og hjælper det heller ikke, kan selskabet uden videre sendes til tvangsopløsning i skifteretten


[gap height=”10″] ****

Nyhedsbrev Generalforsamling Juni 2019 – II

[gap height=”10″]

Generalforsamling afholdt på Fangel Kro d. 7. juni 2019

Jim Stjerne Hansen har besluttet ikke at fortsætte som bestyrelsesmedlem og formand. Christian Gulløv fra Electro-Energy er ny formand og bestyrelsen er samtidig udvidet med Per Langkilde fra Gastech Energi A/S og Jacob Mortensen fra Solar A/S.
Referat er under udarbejdelse og vil blive tilgængeligt her på siden, når det er godkendt af bestyrelsen

[gap height=”10″]

*****

Nyhedsbrev Maj 2019 – II

[gap height=”10″]

Aller-Aller-Sidste udkald: Det er nu du skal tilmelde dig Varmeservicedagene 21. og 23. maj på TI!

Som medlem af Energibranchens Service Sammenslutning opnår du rabat på kr. 250,- pr. person.
Rabat: Log ind og find din voucherkode.
Se program og tilmeld dig her

[gap height=”10″]

Palmeolie er udfaset

Andelen af palmeolie, der iblandes benzin og diesel, er nu stort set væk. Det viser den årlige opgørelse, der publiceres i Drivkraft Danmarks Energistatistik den 7. maj.

Læs hele artiklen om udfasning af palmeolie her

[gap height=”10″]

Beregning af akkumuleringsbeholderstørrelse

Hvor stor skal akkumuleringsbeholderen være?

Læs om beregning af beholderstørrelse og se eksempler her

[gap height=”10″]

Electro-Energy F-Gas 2 kurser

Vil du også med på varmepumpe bølgen, har du nu mulighed for at få den eftertragtede autorisation.

Se hele kursusplanen og tilmeld dig her


[gap height=”10″]

****

Nyhedsbrev Maj 2019

[gap height=”10″]

Lovlige svinkeærinder, når du kører i en gulpladebil

Du må gerne køre dit barn i børnehave i morgen, og du må også gerne køre forbi Netto eller et andet supermarked på vej hjem, hvis bare begge steder ligger tæt på din almindelige kørselsrute, og firmaet tillader, at du gør det.

Læs hele artiklen om Gulplade biler

[gap height=”10″]

Kæmpe arbejde med registrering af varebiler

Selvom det kun er varebiler, som anvendes til kurérkørsel, der fra 1. juli 2019 bliver omfattet af godskørselsloven, så skal alle landets virksomhedsejede varebiler med en tilladt totalvægt på 2.000 – 3.500 kg nu omregistreres

Læs hele artiklen om registrering af varebiler

[gap height=”10″]

1043 forslag til en ny klimalov

På blot 26 dage har flere end tusind danskere indsendt konkrete forslag til, hvad en ny klimalov bør indeholde. I efteråret skal de mange forslag indgå i arbejdet med at udvikle en ny klimalov

Læs hele artiklen om klimaloven


[gap height=”10″]

*******

Nyhedsbrev April 2019

[gap height=”10″]

Har du husket at tilmelde dig Varmeservicedagen?

Som medlem af Energibranchens Service Sammenslutning opnår du rabat på kr. 250,- pr. person (max 4 personer pr. virksomhed)
Angiv rabatkode (Voucher-kode), når du kommer til betalingsfunktionen på tilmeldingsportalen. Du kan se Voucherkoden hvis du logger ind eller få den oplyst hvis du kontakter sekretariatet.
[gap height=”10″] Se program og tilmeld dig her
[gap height=”10″] Ved nyt medlemskab i Energibranchens Service Sammenslutning er deltagelse gratis for op til 4 personer pr. virksomhed.
[gap height=”10″] Rabatkode fås i sekretariatet på ess-sek@teknologisk.dk eller ved at tilmelde virksomheden her
[gap height=”10″]


[gap height=”10″]

I dette nyhedsbrev sættes der fokus på biobrændsler

Hvad er biogas?

Biogas består hovedsageligt af meton (CH4) og kuldioxid (CO2). Metan er en værdifuld gas, da det er en effektiv energibærer, som har en bred vifte af anvendelsesmuligheder.
[gap height=”10″]

Hvad er biodiesel?

Biodiesel kan anvendes dels som et CO2-neutralt brændstof i dieselmotorer og dels som biofyringsolie.
[gap height=”10″] Bliv klogere på disse biobrændsler i det to artikler som du finder her:

Læs artiklerne her

[gap height=”10″]

Kondenserende træpillebrænder?

Udvikling af kondenserende træpillebrænder med balanceret aftræk og minimal partikelforurening.
[gap height=”10″] Læs hele artiklen her

[gap height=”10″]

****

Nyhedsbrev – Velkommen til 2019

[gap height=”10″]

Generalforsamling afholdes 7. juni i Fangel

Der indkaldes hermed til generalforsamling for Energibranchens Service Sammenslutning, som igen i år vil finde sted på Fangel Kro ved Odense. Hvis du har forslag til foreningen, som du gerne vil have behandlet på generalforsamlingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på ess-sek@teknologisk.dk. Vi skal have dine forslag senest 15 dage før generalforsamlingen. Kom og få indflydelse på….
[gap height=”10″] Læs hele artiklen her
[gap height=”10″] Gå direkte til tilmelding her


[gap height=”10″]

Varmeservicedagen på Teknologisk Institut i maj

Kom og hør nærmere om hvordan service-markedet udvikler sig for varmeløsninger. Branchens aktører har samlet sig om denne temadag, hvor der sættes fokus på de nye teknologier i varmeforsyningen. Servicefolk løser en stadig vanskeligere opgave, som er vigtigere end nogensinde. Følgende er på programmet 21. maj i Tåstrup og 23. maj i Århus….
[gap height=”10″] Program 6.0 Varmeservicedagen 2019_KVH


Aktuelt fra Energibranchens Service Sammenslutning

Kom gratis med til Varmeservicedagen på Teknologisk Institut – Maj 2019

Kom og hør nærmere om hvordan service-markedet udvikler sig for varmeløsninger.
Branchens aktører har samlet sig om denne temadag, hvor der sættes fokus på de nye teknologier i varmeforsyningen. Servicefolk løser en stadig vanskeligere opgave, som er vigtigere end nogensinde
[gap height=”10″] Hvis din virksomhed opretter nyt medlemsskab i ESS forud for tilmelding, vil du modtage en rabatkode der giver gratis adgang for op til fire ansatte. Rabatkoden har en værdi på op til kr. 3000,-
[gap height=”10″] Er din virksomhed allerede medlem, har I glæde af den lave deltagerpris på kr. 750,- pr. ansat som ESS har forhandlet på plads (ubegrænset antal ansatte)
[gap height=”10″] Du kan melde virksomheden ind i ESS og få en rabatkode (voucher-kode) her
[gap height=”10″] Du kan tilmelde dig Varmeservicedagen her


Læs pressemeddelelsen her

Kampagne: Lad propperne springe!

Bliv medlem nu og få en flaske bobler!

For at tjene dine interesser som servicevirksomhed, har vi behov for din støtte. Her er de vigtigste grunde:

Top 5 – derfor skal du være medlem

1. ESS udvikler løbende de branchestandarder og kvalitetssikringsordninger du skal bruge
2. Udviklingen i servicemarkedet går stærkt i øjeblikket. ESS sikrer faglighed og kvalitet!
3. Via ESS har du indflydelse på lovgivning og regler indenfor serviceområdet
4. Nyhedsbreve og pressemeddelelser fra ESS giver dig løbende ajourføring indenfor dit servicefag
5. Virksomheden bliver markedsført via aktiviteter og hjemmeside fra ESS

[gap height=”10″]

Der er bobler til både dig, der registrerer din virksomhed og dig, der anbefaler foreningen med succes.


Læs her hvordan du skal gøre for at få din vingave


Aktuelt for medlemmer af Energibranchens Service Sammenslutning

Ekstraordinært tilbud om uddannelse i varmepumper på Teknologisk Institut

Helt nye kurser i varmepumper, udviklet til dig der arbejder med installation og service. Det er Energistyrelsens Videncenter for Energibesparelser i Bygninger der står bag, med undervisere fra Teknologisk Institut. Der er tre korte kurser at vælge imellem. Arbejder du med varmepumper, kan de alle være interessante for dig.

[gap height=”10″]

Det er nu du skal slå til, hvis du arbejder med service, salg og/eller installation af varmepumper. Også, hvis du bare overvejer at tilføje varmepumper som et nyt område i din forretning, kan et af disse kurser være et godt afsæt til at komme i gang. Du kan blandt andet kvalificere dig til at opnå VE-godkendelse.

[gap height=”10″]

Læs om de tre kurser i denne folder fra Videncentret:
VE-godkendelse_flyer-3_sider_Sådan bliver du VE-godkendt 221018

[gap height=”10″]

Benyt tilmeldingsportalen på Teknologisk Institut. Følg disse link for direkte adgang:
3 dages kursus i varmepumpeteknik , med adgang til efterfølgende VE-godkendelse
1 dags supplerende kursus, for den erfarne
1 dags kursus med fokus på service og vedligehold


Aktuelt fra Energibranchens Service Sammenslutning

Pressemeddelelse: Servicebranche opruster til mere vedvarende energi – oktober 2018

Energibranchens Service Sammenslutnings pressemeddelelse fra oktober 2018:

Nyt navn, nyt logo, nye energiformer, nye branchestandarder, m.m.


Læs pressemeddelelsen her